Czas ciszy. Czas Boga. Wypełnij sie­bie miło­ścią Boga.