ks. Damian Siwicki CPPS
tel. 511 577 610
kdm@odkupieni.pl

Adres do kontaktu:
Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny św. Kaspra del Bufalo
ul. Mąkoszy 1
40–200 Częstochowa
tel. (34) 366 48 36

Kasperiańskie Dni Młodych odby­wa­ją się w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie przy ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18.
Dojazd z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­run­ku Szpital Parkitka. Na ostat­nim przy­stan­ku nale­ży wysiąść, cof­nąć się 100m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zo­wą, następ­nie pro­sto 1km.

Formularz kontaktowy

Komentarze i pyta­nia są mile widziane.

* wyma­ga­ne