napisz świadectwo

napisz świadectwoWiara rodzi się ze słuchania...

Zapraszamy chęt­nych do napi­sa­nia swo­je­go doświad­cze­nia, wra­żeń z Kasperiańskich Dni Młodych. Jeżeli doświad­czy­łeś obec­no­ści Boga albo coś zmie­ni­ło się w Twoim życiu, pro­szę podziel się z nami.

* (pola wyma­ga­ne)