Hymn VII KDM — Krew krzyczy: Żyj!

Hymn VII KDM — Krew krzyczy: Żyj!

KREW KRZYCZY: ŻYJ! Chcielibyśmy, aby te sło­wa mogły wybrzmie­wać w Waszych ser­cach rów­nież po zakoń­cze­niu Dni Kasperiańskich, wno­sząc w nie nadzie­ję i pro­wo­ku­jąc do wal­ki o swo­je marze­nia.  Prezentujemy Wam hymn VII KDM! KREW KRZYCZY: ŻYJ!!! 1. Za sobą mam napraw­dę dłu­gą dro­gę, Ile przede mną —…