część zespołu muzycznego

Hymn Kasperiańskich Dni Młodych (video)

Dałeś nam więź, któ­rej nie roze­rwie czas,
Bo nie z tej zie­mi jest łączą­ca nić
I choć zawio­dę pew­nie jesz­cze nie raz,
To ser­ca wią­że bra­ter­stwo krwi.

Refren:

Kiedyś dale­cy,
Dziś jeste­śmy blisko,
dzię­ki Jego Krwi.

Kiedyś tak obcy,
Dziś jeste­śmy braćmi,
dzię­ki Jego Krwi.