Powstała galeria KDM w naszym Sanktuarium

Dziś część naszej eki­py, Ula i Beata, pra­co­wa­ła nad gale­rią Kasperiańskich Dni Młodych. Przez cały tydzień będzie ona do obej­rze­nia w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, jak rów­nież w cza­sie trwa­nia Kasperiańskich Dni Młodych. Przyjedź i odszu­kaj siebie 🙂