ognisko i kiełbaski na spotkaniu młodych

Ognisko na dobry począ­tek. Tak roz­po­czy­na­my czę­sto spo­tka­nie mło­dych. Zapal się i ty.