Teatr na wol­nym powie­trzu, albo sta­nie się akto­rem w warsz­ta­tach teatral­nych. Oto jest pytanie...