warsztaty bębniarskie 3

Różnego rodza­ju warsz­ta­ty, pod­czas spo­tka­nia młodych.