Krew Chrystusa, która pokonuje wszelkie mury — Abp Grzegorz Ryś

Konferencja wygło­szo­na pod­czas X Kasperiańskich Dni MłodychSanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

 

Jeżeli chciał­byś otrzy­my­wać infor­ma­cje doty­czą­ce ducho­wo­ści Krwi Chrystusa, bez­po­śred­nio na chat Messengera (Facebook), to pro­szę klik­nij poni­żej link i zapisz się do Newslettera:

m.me/MocKrwiChrystusa?ref=newsletter

Zapraszamy na Facebook na fan­pa­ge Sanktuarium Krwi Chrystusaoraz na nowy fan­pa­ge W mocy Krwi Chrystusa, gdzie będzie­my pro­mo­wać ducho­wość Krwi Chrystusa.