Krew Chrystusa pokonuje wszelkie mury — abp Grzegorz Ryś

Specjalnie dla mło­dych i nie tyl­ko abp Grzegorz Ryś wygło­si kon­fe­ren­cję p.t Krew Chrystusa poko­nu­je wszel­kie mury. 
Zapraszamy WSZYSTKICH nie­za­leż­nie od wie­ku do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie w pią­tek 17 sierp­nia 2018 r. o godz. 10:00.