Love Story #4 (Dźwięki ze sceny KDM)

Rok 2011 to pięk­ny kon­cert Zespołu Love Story na naszej sce­nie. Spotkanie zaowo­co­wa­ło nowy­mi rela­cja­mi, przy­jaź­nia­mi i nawet jed­nym mał­żeń­stwem. Przesłanie całej pły­ty Talitha kum świet­nie wpi­su­je się w tego­rocz­ne Kasperiańskie Dni Młodych — „Kochaj i rób co chcesz”.

https://youtu.be/DY8QSORplmE