rekolekcje zimowe

Rekolekcje zimowe dla młodych

Rekolekcje zimowe dla młodych

Rekolekcje dla mło­dych „Jestem tym kim jestem przed Bogiem” Kościelisko 23–27.01.2023 — 380 zł Ożarów Mazowiecki 23–26.02.2023 — 240 zł Wiek uczest­ni­ków: 14;30 lat W pro­gra­mie: prze­by­wa­nie z Bogiem, ze sobą samym, z dru­gim czło­wie­kiem i natu­rą Prowadzą: Misjonarze Krwi Chrystusa tel. 511 577 610