Rekolekcje zimowe dla młodych

Rekolekcje dla mło­dych „Jestem tym kim jestem przed Bogiem”

  • Kościelisko 23–27.01.2023 — 380 zł
  • Ożarów Mazowiecki 23–26.02.2023 — 240 zł

Wiek uczest­ni­ków: 14;30 lat

W pro­gra­mie: prze­by­wa­nie z Bogiem, ze sobą samym, z dru­gim czło­wie­kiem i naturą

Prowadzą: Misjonarze Krwi Chrystusa

tel. 511 577 610