Zima wiary — podziękowania za wspólny czas

Pokasperiańskie Spotkanie Młodych w Ożarowie Mazowieckim już za nami. To był świet­ny czas! Kochani, dzię­ku­je­my Wam za obec­ność, radość i ener­gię mło­do­ści, któ­rą wnie­śli­ście w spo­tka­nie i nasz Dom Rekolekcyjny w Ożarowie Mazowieckim. Aż żal było tak szyb­kie­go koń­ca. Na szczę­ście kolej­ne spo­tka­nie od 5 do 6 kwiet­nia w Łabuńkach k. Zamościa. Już teraz zapraszamy!

P.S. Czekamy na Wasze świa­dec­twa i wrażenia:)

Kaspersi i Misjonarze Krwi Chrystusa

2 odpowiedzi do artykułu “Zima wiary — podziękowania za wspólny czas

  1. kacha

    Warto nad­mie­nić, że:..................................
    ............była mar­mo­la­da i kawa ;P hahahaha