Wieczorne uwielbienie — XV KDMy

Metą w naszej grze tere­no­wej był kościół, w któ­rym odby­ło się nabo­żeń­stwo oraz uwiel­bie­nie roz­po­czy­na­ją­ce nasze KDM.

Nasze uwiel­bie­nie... i wie­czór na chwa­łę Boga....