Pakowanie

Dni Kasperiańskie za pasem, dla­te­go chce­my dać Wam kil­ka wska­zó­wek co do pako­wa­nia się. Koniecznie zabierz­cie ze sobą cie­płe ubra­nia do spa­nia, bo noce w Częstochowie są już chłod­ne i wil­got­ne! Nie zapo­mnij­cie też kub­ka, sztuć­ców i menaż­ki / miski. Przygotujcie sobie namiot, śpi­wór, kari­ma­tę... Bardzo przy­da się też jakiś spor­to­wy ciu­szek, a do cze­go — prze­ko­na­cie się na miejscu 😉

Oprócz tego bar­dzo wska­za­ne jest zabra­nie ze sobą grup­ki znajomych 😉