Prezentacja Gości zaproszonych na Spotkanie Młodych

Mamy ogrom­ną przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Wam szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o Gościach spe­cjal­nych na VI Kasperiańskich Dniach Młodych!

Zapisz się już dzi­siaj na Spotkanie Młodych!
Udostępnij innym tą pre­zen­ta­cję — użyj poniż­szych przycisków