Program Kasperiańskich Dni Młodych 2021

Czwartek 19.08
18.00 Modlitwa na rozpoczęcie
18.15 Zabawa zapoznawcza
19.15 Konferencja wstępna
20.00 Zakończenie dla osób dochodzących
20.30 (dla chęt­nych) Adoracja

Piątek 20.08
8.30 Modlitwa poranna
8.50 Śniadanie
10.00 Troszeczkę sportu
10.45 Konferencja i pra­ca w grupach
12.00 Msza Święta
13.00 Obiad (Catering)
15.00 Warsztaty (teatral­ne, graf­fi­ti, kuli­nar­ne, sportowe)
17.30 kolacja
19.00 Nabożeństwo pokut­ne + moż­li­wość spowiedzi
20.00 Zakończenie dla osób dochodzących
20.30 (dla chęt­nych) Adoracja

Sobota 21.08
8.30 Modlitwa poranna
8.50 Śniadanie
10.00 Troszeczkę sportu
10.45 Konferencja i pra­ca w grupach
12.00 Msza Święta
13.00 Obiad (Catering)
15.00 Praca w grupach
17.00 Kolacja
18.30 Koncert ks. Jakuba Bartczaka
19.30 Modlitwa uwielbienia
20.30 Zakończenie dla osób dochodzących
20.30 (dla chęt­nych) Adoracja

Niedziela 22.08
8.30 Modlitwa poranna
8.50 Śniadanie
10.00 Przygotowanie Eucharystii
11.00 Eucharystia
12.00 Zakończenie