Spotkanie pokasperiańskie w Ożarowie Mazowieckim

Kiedy:
21 luty 2014@16:00 – 23 luty 2014@13:00
2014-02-21T16:00:00+00:00
2014-02-23T13:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
50 zł
Kontakt:
ks. Łukasz Tarnowski CPPS
889-376-662
Spotkanie pokasperiańskie w Ożarowie Mazowieckim @ Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | Polska

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich uczest­ni­ków tego­rocz­nych Kasperiańskich Dni Młodych, oso­by któ­re chcia­ły­by dowie­dzieć się o KDM oraz tych, któ­rzy chcą „pysz­nie” spę­dzić czas, na week­en­do­we spo­tka­nie do nasze­go Domu Rekolekcyjnego w Ożarowie. Dla wszyst­kich, któ­rzy odwa­żą się uczest­ni­czyć w spo­tka­niu przy­go­to­wa­li­śmy nie­zwy­kle cie­ka­wy pro­gram. Człowiek, żeby sie dobrze roz­wi­jał potrze­bu­je wzmac­niać cia­ło (tań­ce, śpiew, jeśli pozwo­li pogo­da kulig...) i ducha (wspól­na modli­twa, ado­ra­cja, Msza Święta), dla­te­go wycho­dząc naprze­ciw tym potrze­bom zatrosz­czy­my się o obie sfe­ry. Wartym pod­kre­śle­nia jest gość spe­cjal­ny — sio­stra Anna Mikołajewicz ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, któ­ra w nie­ba­nal­ny spo­sób przy­bli­ży nam oso­bę św. Marii de Mattias.
Zapraszamy. Gwarantujemy, że nie będzie to czas stracony.

Zgłoszenia pod tel. 889–376-662 lub e‑mail: lukasz@odkupieni.pl
Koszt poby­tu to 50 zł.
Prosimy o przy­wie­zie­nie swo­ich śpi­wo­rów i Pisma Świętego.

Miejsce:
Dom Rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego
ul. Zamoyskiego 19
05–850 Ożarów Mazowiecki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.