Zaproszenie z Meksyku na VII Kasperiańskie Dni Młodych (filmik)

Ks. Juan Carlos Barajas z Meksyku (gość spe­cjal­ny) zapra­sza na spo­tka­nie mło­dych w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Zobacz wię­cej infor­ma­cji o tym spo­tka­niu mło­dych. Zapisz się już dzi­siaj poprzez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny.

Podziel się z inny­mi tym zapro­sze­niem, użyj przy­ci­sków poniżej 🙂