Zdjęcia z XIV KDMów Marty Nitkiewicz

Fragmenty 14 Kasperiańskich Dni Młodych w obiek­ty­wie Marty Nitkiewicz.