Kasperiańskie Dni Młodych 2023

Zapraszamy w waka­cje na XV Kasperiańskie Dni Młodych, p.t: „Mam war­tość”. Odbędą się w dniach 13–16 lip­ca 2023 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Wyjątkowo w tym roku dni mło­dych będą w lip­cu.

W programie:

  • Ocaleni Worship
  • Grzegorz Czerwicki,
  • Agnieszka Kubara (warsz­ta­ty Bibliodramy)
  • Spotkania Górskie — Piotr Pogon
  • Wieczór muzycz­no-teatral­ny 40 lat Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce
  • gry i zabawy
  • modli­twa
  • spo­tka­nie z misjami
  • moż­li­wość odda­nia krwi
  • inne

Przejdź i prze­czy­taj o zapro­szo­nych gościach spe­cjal­nych na Kasperiańskich Dniach Młodych 2023

 

Zapisz się na Dni Młodych już dzisiaj.