Ostatnie próby teatralne...

Ostatnie pró­by teatral­ne przed star­tem Kasperiańskich Dni Młodych. Czekamy na Was.