Program XIV Kasperiańskich Dni Młodych 18–21.08.2022

CZWARTEK (18.08.2022)

18.00 kola­cja
19.30 start
20.15 integracja
21.30 pod­su­mo­wa­nie dnia
21.45 ogni­sko lub kino letnie

 

PIĄTEK (19.08.2022)

8.30 posi­łek dla cia­ła (śnia­da­nie)
9.30 posi­łek dla ducha (modli­twa)
10.00 Gabriela i Leszek Jastrzębski
12.00 Msza Święta
13.00 obiad
15.00 koron­ka po krzyżem
15.30 warsztaty
18.00 kolacja
19.30 W Jego ranach jest nasze uzdro­wie­nie – Droga Krwi Chrystusa
20.30 nabo­żeń­stwo miło­sier­dzia z sakra­men­tem poku­ty i pojednania

 

SOBOTA (20.08.2022)

8.30 posi­łek dla ciała
9.30 posi­łek dla ducha
10.00 spo­tka­nie z Patrykiem Sztabińskim
12.00 Msza Święta
13.00 obiad
15.00 koron­ka pod krzyżem
15.30 bieg Kaspergedon
16:30 warsztaty
18.00 kolacja
19.30 spo­tka­nie i świa­dec­two z mini kon­cer­tem Dobromira Maka Makowskiego
21.00 teatr

NIEDZIELA (21.08.2022)

8.30 posi­łek dla ciała
9.30 posi­łek dla ducha
10.00 pre­zen­ta­cja o misjach w Gwatemalii i Peru
11.00 Królewska Uczta — Eucharystia
12.30 obiad
Zakończenie.

 

Zaproszeni goście

klik­nij aby prze­czy­tać o zapro­szo­nych gościach