Wstęp wolny na punkty programu KDM 2019

Wstęp wol­ny na poszcze­gól­ne punk­ty programu:

Piątek – 16.08.2019 r.

10.00 – spo­tka­nie z Anną Golędzinowską

15.30 – spo­tka­nie z Janem Straczyńskim  br. Mariuszem Leszczakiem

17.00 – Droga Krwi Chrystusa 

20.00 – nabo­żeń­stwo miło­sier­dzia z sakra­men­tem poku­ty i pojednania

Sobota – 17.08.2019 r.

15.30 – spo­tka­nie z Marcinem Zielińskim

19.00 – świa­dec­two i kon­cert Huberta Dąbrowskiego

19.45 – Teatr „A” Miłość — wyprzedaże

Miejsce:

Scena ple­ne­ro­wa przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18

(dojazd przez dziel­ni­cę Parkitka; auto­bu­sy 10, 28, 29)