Rejestracja na spotkanie — start godz. 15:00

Od godzi­ny 15:00 (dziś tj. 13 lip­ca), będzie czyn­na reje­stra­cja na Kasperiańskie Dni Młodych.

Dobrze aby zare­je­stro­wać się wcze­śniej, aby mieć czas na roz­sta­wie­nie namio­tu, zakwaterowanie.

O godz. 17:00 zaczy­na­my KDM!