Spotkanie z Piotrem Pogonem

Lew z nad­szarp­nię­tą grzy­wą” – jak sam o sobie mówi. Zdobywca Mount Kenia, Kilimandżaro, Elbrusa i Aconcagui. Pierwszy czło­wiek na świe­cie, któ­ry bez płu­ca ukoń­czył Ironmana. Mówi: „Urodziłem się czte­ro­krot­nie. Po kolej­nych nawro­tach cho­ro­by nowo­two­ro­wej przy­by­ło blizn na moim cie­le, lecz każ­dy dzień życia nabrał nad­zwy­czaj­ne­go tempa”.