(Film) Zaproszenie na VIII Kasperiańskie Dni Młodych

Dzisiaj, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was spe­cjal­ne zapro­sze­nie na VIII KDMy, pro­sto z Olsztyna.

spotkanie-mlodych-2016_kasperianskie-dni_small

Serdecznie zapra­sza­my na VIII Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się w dniach 18–21.08.2016 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Zaproszeni goście:

  • Koncert: Wspólny Mianownik
  • Patrycja Hurlak
  • Piotr Kowalczyk (TAU)
  • Łukasz Bęś (Bęsiu)

 

Koncert Tau & Bęsiu

  • 20 sierp­nia 2016 r., godz. 18:00
  • wstęp wol­ny (lub za cegieł­kę 7 zł na Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach)
  • sce­na ple­ne­ro­wa przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

taus_besiu_koncert_czestochowa

  • Wkrótce umie­ści­my infor­ma­cję o przy­go­to­wa­nych dla Was róż­nych warsztatach.
    Bądź na bie­żą­co z nami na face­bo­oku

 

Zarejestruj się już dzisiaj na spotkanie młodych

One Reply to “(Film) Zaproszenie na VIII Kasperiańskie Dni Młodych”

Comments are closed.