Kasperiańskie Dni Młodych 2022

 

Zapraszamy na XIV Kasperiańskie Dni Młodych, p.t: „Tam gdzie, trze­ba”. Odbędą się w dniach 18–21 sierp­nia 2022 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

W pro­gra­mie:

  • kon­cer­ty
  • teatr
  • spo­tka­nia z nie­zwy­kły­mi ludźmi
  • wolon­ta­riat
  • misje
  • warsz­ta­ty
  • modli­twa
  • zaba­wa

Zaproszeni goście

klik­nij aby prze­czy­tać więcej