Kasprowy Wierch — wrócił do św. Kaspra

Dziś, 21 paź­dzier­ni­ka 2023 r., nasze Zgromadzenie obcho­dzi w Polsce 40 lat

Kasprowy Wierch wró­cił dziś do świę­te­go Kaspra😇
Było pogod­nie, rado­śnie i dziko🤠😎
Dobrego świe­to­wa­nia z oka­zji świę­te­go Kaspra🥳.
Niech świę­ty Kasper nas prowadzi.