Program KDM 2024

Program XVI Kasperiańskich Dni Młodych — 25–28 lipca 2024.

Zarejestruj się się na XVI KDM!

CZWARTEK — 25 lipca 2024

 • 17:00 — inte­gra­cja dla chętnych
 • 18:00 — kolacja
 • 19:30 — gra terenowa
 • 21:00 — kino let­nie na leżakach/ognisko

PIĄTEK — 26 lipca 2024

 • 8:15 — śniadanie
 • 9:00 — modlitwa
 • 10:00 — kon­fe­ren­cja z ks. Tomasz Podlewski
 • 12:00 — Msza Święta z homi­lią Ks. Rafał Główczyński @ksiadz_z_osiedla
 • 13:00 — obiad
 • 15:00 — fla­sh­mob pod krzyżem
 • 15:30 — kasper­ge­don- bieg sztafetowy
 • 17:00 — warsz­ta­ty- taniec uwielbienia
 • 19:00 — kolacja
 • 20:00 — wie­czór uwielbienia
 • 21:00 — kino let­nie na leżakach

SOBOTA — 27 lipca 2024

 • 8:15 ‑śnia­da­nie
 • 9:00 — modlitwa
 • 9:45 — spo­tka­nie z Michałem „Pax” Bukowskim
 • 12:00 — Msza Święta z bło­go­sła­wień­stwem pry­mi­cyj­nym- ks. Jan Piotr Stankowski CPPS
 • 13:00 — obiad
 • 15:00 — fla­sh­mob pod krzyżem
 • 15:30 — „Kuźnia talen­tów”- Magda Pietrasiak
 • 18:00 — kolacja
 • 19:00 — spek­takl impro­wi­zo­wa­ny Teatru Ubogich z Katowic
 • 21:00 — dys­ko­te­ka, DJ Pati

NIEDZIELA — 28 lipca 2024

 • 8:15 — śniadanie
 • 9:00 ‑modli­twa
 • 9:3 ‑spo­tka­nie z misja­mi — s. Ewelina Dudzik CR, misjo­nar­ka z Tanzani
 • 11:00 — Msza Święta

Zarejestruj się się na XVI KDM!