Tadek na Dniach Kasperiańskich

W tym roku na KDM spo­tka­my się z „Tadkiem” Tadeuszem Polkowskim — rape­rem, któ­ry przez wie­le lat wystę­po­wał z zespo­łem Firma. W 2011 wydał album „Niewygodna praw­da” upa­mięt­nia­ją­cy Żołnierzy Wyklętych — m.in. rot­mi­strza Witolda Pileckiego i gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Obecnie współ­pra­cu­je z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Posłuchaj pio­sen­ki Tadka na youtube